מנדט נסיעות חיסון

"המדע הזמין הטוב ביותר": ה-CDC ומנדט נסיעות החיסונים

שתף | הדפס | אימייל

המשך אי הכללת אזרחים לא מחוסנים, שאינם מהגרים מלהיכנס לארצות הברית היא מדיניות שמעמידה את הפוליטיקה על המדע. פוליטיקאים הטוענים שההפך הוא הנכון, ממומנים על ידי אותם תעשיות שהכי מרוויחים מהמשך מדיניות כזו. דחייתם נגד סיום המנדט מוצדקת באמונתם ב"מדע הטוב ביותר הזמין", אולם המדע אינו יכול להיות מופק על ידי המוסד עצמו עליו נשען המשך המנדט.