• MC Staples

    MC סטייפלס הוא שם בדוי לקצין צבאי בתפקיד פעיל בעל ניסיון פיקוד ומטה ברוב רמות ענף השירות שלו, כמו גם פריסות לתמיכה בפעולות קרב בחו"ל. הפרספקטיבה המשותפת ביצירה זו היא זו של המחבר, ולמרבה הצער אינה מייצגת את הפרספקטיבה שמחזיקה כיום אף אחד מסניפי השירות וגם לא משרד הביטחון.


הישאר מעודכן עם מכון בראונסטון