מחקר

תגובה למגיפה של הכלכלה הפוליטית

הכלכלה הפוליטית של התגובה למגיפה בארה"ב

שתף | הדפס | אימייל

במאמר זה, שנכתב מנקודת מבט כלכלית רחבה המשלבת הבנה של תמריצים, מוסדות, מידע וכוח, אנו עוסקים בשלוש השאלות הרחבות הבאות: (1) מה היו התפקידים והאחריות של המוסדות שלנו כאשר עמדו בפני איום כמו Covid? (2) מה היו העלויות והתועלת של התגובה שהתרחשה? (3) מה הצורך והפוטנציאל לרפורמה מוסדית וחברתית?

הכלכלה הפוליטית של התגובה למגיפה בארה"ב למידע נוסף

מאמרי חקירה: תפקידה של התקשורת

שתף | הדפס | אימייל

דו"ח זה סוקר את הנושאים העיקריים הדורשים חקירה, מביא דוגמאות להטיה ולצנזורה, מציג ציר זמן של סיקור תקשורתי בעד סגירה, ומציע סדר יום לחקירה נרחבת יותר. המחברים מקווים שדוח זה יכול לשמש מדריך שימושי לבחינה מעמיקה יותר של שימוש חסר תקדים זה בכוח התקשורת כדי לעצב את התגובה למגיפה.

מאמרי חקירה: תפקידה של התקשורת למידע נוסף

הישאר מעודכן עם מכון בראונסטון